По-малък от 80 mm / Други.

Polski 1

  • - - - - - - 7214997910 80: Oпределени видове пръти, използвани за арматура на бетон, включително тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването. Изключени са прътите, използвани за арматура на бетон, с висока степен на устойчивост на умора на материала.
  • - - - - - - 7214997990 80: Други