Други апарати / Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри, щекери и щепсели, фасунги за лампи и други конектори, съединителни кутии), за напрежение, непревишаващо 1 000 V; конектори за оптични влакна, снопове или кабели от оптични влакна.

  • - - 8536900100 80 (2/0) : Сглобяеми елементи за електрически инсталации
  • - - 8536901000 80 (0/2) : Свръзки и контактни елементи за проводници и кабели
  • - - 8536902000 80: Изпитвателни устройства (тестери) за полупроводникови пластини (wafers)
  • - - 8536904000 80: Акумулаторни клеми от вида, използван за моторни превозни средства от № 8702, 8703, 8704|или 8711
  • - - 8536909500 80 (8/0) : Други