Други апарати / Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри, щекери и щепсели, фасунги за лампи и други конектори, съединителни кутии), за напрежение, непревишаващо 1 000 V; конектори за оптични влакна, снопове или кабели от оптични влакна.

Čeština 36 Dansk 2 Deutsch 664 English 48 Español 2 Suomi 6 Français 101 Magyar 21 Italiano 2 Latviešu 10 Nederlands 78 Polski 39 Română 2 Slovenčina 16 Slovenščina 2 Svenska 4