Други / Автомобилни превозни средства за специални цели, различни от тези, които са предназначени главно за транспорт на хора или стоки (например коли за пътна помощ, камиони-кранове, пожарни коли, камиони-бетонобъркачки, коли за почистване на улиците, коли-разпръсквачки, коли-ателиета, коли-флуорографи).

Deutsch 6 Ελληνικά 1 Français 10 Magyar 1 Português 2 Svenska 3

  • - - 8705903000 80: Камиони с бетон-помпи
  • - - 8705908000 80: Други