Пачи крак / Други / Други зеленчуци, пресни или охладени.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - - 0709591010 80: Пресни или охладени гъби пачи крак за обработка, различна от обикновено препакетиране за продажба на дребно
  • - - - - 0709591090 80: Друго