Други / Пружини, ресори и техните листове от желязо или от стомана.