Други / На роли с широчина, непревишаваща 20 сm.

Čeština 4 Deutsch 21 English 1 Français 3 Hrvatski 1 Italiano 1 Polski 16 Svenska 1

 • - - - 3919108010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
 • - - - 3919108025 10: Други
 • - - - - 3919108025 80: Отразяващо фолио, съставено от слой полиуретан, със знак за защита от фалшифициране, подправяне или заменяне на данни или изготвяне на дубликати или официален знак за определена употреба, и вложени стъклени перлички от едната страна, с лепилен слой върху другата страна, покрито от едната или от двете страни с отделящ се защитен лист
 • - - - - 3919108027 80: Полиестерно фолио: - с едностранно покритие от акрилно лепящо вещество с термично отделяне, чиято адхезия се нарушава при температура 90 °C или по-висока, но не по-висока от 200 °C, и с полиестерна подложка, и - от другата страна със или без покритие от акрилно лепящо вещество, залепващо се при натиск, или с акрилно лепящо вещество с термично отделяне, чиято адхезия се нарушава при температура 90 °C или по-висока, но не по-висока от 200 °C, и с полиестерна подложка
 • - - - - 3919108035 80: Отразяващо фолио, съставено от слой поли(винилхлорид), слой от алкиден полиестер, със знак за защита от фалшифициране, подправяне или заменяне на данни или изготвяне на дубликати или официален знак за определена употреба, видим само на обратно отразяващо осветление и вложени стъклени перлички, от едната страна, с лепилен слой върху другата страна, покрито от едната или двете страни с отделящ се защитен лист
 • - - - - 3919108037 80: Фолио от политетрафлуоретилен: - с дебелина 100µm или повече, - удължение на разрушаване не повече от 100 %, - с едностранно покритие от силиконово, залепващо се при натиск лепящо вещество
 • - - - - 3919108040 80: Черно фолио от поли(винилхлорид): •с гланц, измерен при геометрия с повече от 30 градуса съгласно изпитвателен метод ASTM D 2457, •със или без покритие от защитен филм от полиетилен терефталат от едната страна, а от другата със залепващ при натиск лепящ слой с улеи и с отделяща се подложка
 • - - - - 3919108043 80: Фолио от етиленвинилацетат: - с дебелина 100 µm или повече, - с едностранно покритие от акрилно, залепващо при натиск или под въздействие на ултравиолетови лъчи вещество, и полиестерен или полипропиленов слой
 • - - - - 3919108045 80: Армирана лента от полиетиленова пяна, покрита и от двете страни с акрилно, микроканално, чувствително на натиск лепило, а от едната страна  със слой, вложен с дебелина по-голяма или равна на 0,38 mm, но не повече от 1,53 mm
 • - - - - 3919108050 80: Залепващо фолио, състоящо се от основа от съполимер на етилен и винилацетат (EVA) с дебелина 70μm ли повече и акрилов лепящ слой с дебелина 5μm или повече, предназначен за шлифоване и/или нарязване на силициеви дискове
 • - - - - 3919108055 80: Лента от акрилна пяна, покрита от едната страна с топлинноактивиращо се лепило или с чувствително на натиск акрилно лепило, а от другата страна с чувствително на натиск акрилно лепило и отделящ се лист, с пилингова адхезия "peel adhesion" при ъгъл 90 º повече от 25 N/cm (определена по метод ASTM D 3330)
 • - - - - 3919108057 80: Отразяващ лист: - от поликарбонатен или акрилен полимерен филм,  с равномерна щампована шарка от едната страна - с един или повече слоеве пластмасово или метализирано покритие от едната или и от двете страни, и - дори покрит от едната страна със самозалепващ се слой и отделящ се лист
 • - - - - 3919108060 80: Ламиниран отразяващ лист с  постоянен мотив, състоящ се от тънък слой от поли(метилметакрилат), следващ слой от акрилов полимер, съдържащ микропризми, тънък слой от поли(метилметакрилат), лепилен слой и отделящ се лист
 • - - - - 3919108063 80: Отразяващо фолио, съставено от - слой от акрилова смола със знаци за защита от фалшифициране, подправяне или заменяне на данни или изготвяне на дубликати или официален знак за определена употреба, - слой от акрилова смола с вложени стъклени перлички, - слой от акрилова смола, втвърден от меламинов агент за пространствено омрежване, - метално фолио, - акрилов лепящ слой, и - отделящ се защитен лист
 • - - - - 3919108070 80: Фолио от полиетилен на рулони: - самозалепващи от едната страна, - с обща дебелина 0,025mm или повече, но не повече от 0,09mm, - с обща ширина 60mm или повече, но не повече от 1110mm, от вид, използван за предпазване на повърхностите на продукти от позиции 8521или 8528
 • - - - - 3919108073 80: Самозалепващ отразяващ лист, дори под формата на отделни парчета, - дори съдържащ воден знак, - със или без слой от залепваща лента, покрита от едната страна с лепило; отразяващият лист се състои от: - слой от акрилов или винилов полимер, - слой от поли(метилметакрилат) или поликарбонат, съдържащ микропризми, - метализиран слой, - залепващ лист, и - отделящ се защитен лист - дори съдържащ допълнителен слой от полиестер
 • - - - - 3919108075 80: Самозалепващо отразяващо покритие, състоящо се от няколко слоя, включващи: - съполимер от акрилна смола, - полиуретан, - метализиран слой, от едната страна с лазерен отпечатък за защита срещу фалшифициране, промяна или замяна на данни, или копиране, или официален знак за определена употреба, - стъклени микросфери, и - лепящ слой с отделяща се подложка от едната или от двете страни
 • - - - - 3919108085 80: Фолио от поли(винил хлорид) или полиетилен или друг полиолефин: - с дебелина 65 µm или повече, - с едностранно покритие от акрилно, лепящо под въздействие на ултравиолетово лъчение вещество, и с полиестерна подложка
 • - - - - 3919108090 80: Други