Други / Синтетични щапелни влакна, кардирани, пенирани или обработени по друг начин, за предене.

  • - - 5506900010 80: Поли(винил алкохол)-ни влакна, дори ацетализирани
  • - - 5506900090 80: Други