Други тъкани от полиестерни щапелни влакна.

  • - - - 5513231000 80: Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
  • - - - 5513239000 80: Други