Други смеси на ароматни въглеводороди, които при дестилация по метод ISO 3405 (еквивалентен на метод ASTM D 86), до 250 °C дестилират 65 обемни % или повече (включително загубите).

Čeština 1 Dansk 1 Deutsch 2 English 2 Español 1 Français 3 Hrvatski 1 Nederlands 5 Polski 3 Slovenčina 7 Slovenščina 1

  • - - 2707500020 80: Смес от изомери на ксиленола и етилфенола с общо тегловно съдържание на ксиленол 62 % или повече, но по-малко от 95 %
  • - - 2707500080 10: Други
  • - - - 2707500080 80: Предназначени да бъдат използвани като моторно гориво или като гориво за отопление
  • - - - 2707500089 80: Предназначени за други цели