Други, с емулсия от сребърни халогениди.

  • - - - 3702321000 10: С широчина, непревишаваща 35 mm
  • - - - - 3702321000 80: Микрофилми; филми за графичните изкуства
  • - - - - 3702322000 80: Други
  • - - - 3702328500 80: С широчина, превишаваща 35 mm