Други / Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване; термопомпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от № 8415.

Čeština 5 Deutsch 36 Suomi 1 Français 14 Magyar 1 Italiano 3 Nederlands 3 Polski 6

  • - - - 8418690010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8418690091 10 (0/9) : Други
  • - - - - 8418690091 80: Предварително заредени с флуоровъглеводороди (HFC)
  • - - - - 8418690099 80: Други