Полилеи и други електрически осветителни тела за окачване или фиксиране на таван или на стена, с изключение на тези от видовете, използвани за осветление на открити пространства, улици и пътища.

Deutsch 4 English 3 Français 17

  • - - 9405102100 10: От пластмаси или от керамични материали
  • - - - 9405102100 80 (2/0) : От пластмаси, от видовете, работещи с лампи или с тръби с нажежаема жичка
  • - - - 9405104000 80 (2/0) : Други
  • - - 9405105000 80: От стъкло
  • - - 9405109100 10: От други материали
  • - - - 9405109100 80 (3/0) : От видовете, работещи с лампи или с тръби с нажежаема жичка
  • - - - 9405109800 80 (3/0) : Други