Други / Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана.

  • - - - - 7307298010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - 7307298090 80: Други