Други / Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана.

Čeština 2 Dansk 1 Deutsch 16 Français 3 Nederlands 2

  • - - - - 7307298010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - 7307298090 80: Други