Други / От други пластмаси / Други плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали.

Čeština 1 Français 1 Polski 1

  • - - - - 3920999020 80: Проводящ анизотропен филм, на ролки, с широчина 1,5 mm или повече, но непревишаваща 3,15 mm и с максимална дължина 300 m, използван за свързване на електронните елементи на течнокристални или плазмени екрани
  • - - - - 3920999090 80: Други