Други / Чувствителни, неекспонирани фотографски плаки и плоскоформатни филми, които не са от хартия, картон или текстил; чувствителни, неекспонирани, плоскоформатни фотографски филми за моментално проявяване и изготвяне на снимки, дори в опаковки.

Deutsch 5 English 3

  • - - - 3701990010 80: Плака от кварц или стъкло, покрита с филм от хром и слой от фоточувствителна или електрочувствителна смола, за употреба при производството на стоки от позиция 8541 или 8542
  • - - - 3701990090 80: Други