Други / Хлориди, оксихлориди и хидроксихлориди; бромиди и оксибромиди; йодиди и оксийодиди.

  • - - - - 2827398510 80: Меден монохлорид с чистота 96|% тегловно или повече, но непревишаваща 99|% (CAS RN 7758-89-6)
  • - - - - 2827398520 80: Антимонов пентахлорид с чистота тегловно от 99|% или повече (CAS RN 7647-18-9)
  • - - - - 2827398540 80: Бариев хлорид дихидрат (CAS RN| 10326-27-9)
  • - - - - 2827398590 80: Други