Други инструменти и апарати / Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението.

Čeština 1 Deutsch 63 Français 2 Slovenčina 1

  • - - 9018901000 80: Инструменти и апарати за измерване на кръвното налягане
  • - - 9018902000 80: Ендоскопи
  • - - 9018903000 80: Изкуствени бъбреци
  • - - 9018904000 80: Диатермични апарати
  • - - 9018905000 80: Апарати за трансфузия и инфузия
  • - - 9018906000 80: Анестезиологични инструменти и апарати
  • - - 9018907500 80: Апарати за нервна стимулация
  • - - 9018908400 80 (0/1) : Други