Многостъпални / Други центробежни помпи.

  • - - - - - - 8413707510 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - - - 8413707590 80: Други