Други / Други скариди / Ракообразни, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени ракообразни, дори без черупки, дори топло пушени; ракообразни с черупките, варени във вода или на пара, дори охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека.

  • - - - - 0306369020 80: Скариди от вида Pleoticus muelleri, дори и без черупки, пресни или охладени, за преработка
  • - - - - 0306369030 80: Скариди от видовете Penaeus vannamei и Penaeus monodon, дори и без черупки, пресни или охладени, неварени, за преработка
  • - - - - 0306369090 80: Други