Други / Конфитюри, желета от плодове, мармaлади, пюрета от плодове или черупкови плодове и каши от плодове или черупкови плодове, приготвени чрез варене, със или без прибавка на захар или други подсладители.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

 • - - - - - 2007999710 80: Пюрета и каши от ябълки
 • - - - - - 2007999721 80: Каши от смокини
 • - - - - - 2007999722 80: Каши от шам фъстък
 • - - - - - 2007999723 80: Каши от лешници
 • - - - - - 2007999730 80: Праскови или круши и смеси от тях, в желета от тези плодове
 • - - - - - 2007999732 10: Други
 • - - - - - - 2007999732 20: плодовите пюрета, получени чрез прецеждане през сито и след това нагрявани във вакуум до завиране, чиито химични характеристики и вкус не са били променени от топлинния процес
 • - - - - - - - 2007999732 30: Круши
 • - - - - - - - - 2007999732 80: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
 • - - - - - - - - 2007999733 80: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
 • - - - - - - - - 2007999735 80: Без прибавка на захар
 • - - - - - - - 2007999737 10: Кайсии
 • - - - - - - - - 2007999737 80: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
 • - - - - - - - - 2007999738 80: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
 • - - - - - - - - 2007999739 10: Без прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание
 • - - - - - - - - - 2007999739 80: 5 kg или повече
 • - - - - - - - - - 2007999740 10: По-малко от 5 kg
 • - - - - - - - - - - 2007999740 80: 4,5 kg или повече
 • - - - - - - - - - - 2007999741 80: По-малко от 4,5 kg
 • - - - - - - - 2007999742 10: Праскови, включително броньоните и нектарините
 • - - - - - - - - 2007999742 80: С прибавка на захар
 • - - - - - - - - 2007999744 10: Без прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание
 • - - - - - - - - - 2007999744 80: 5 kg или повече
 • - - - - - - - - - 2007999746 10: По-малко от 5 kg
 • - - - - - - - - - - 2007999746 80: 4,5 kg или повече
 • - - - - - - - - - - 2007999748 80: По-малко от 4,5 kg
 • - - - - - - - 2007999750 10: Смеси
 • - - - - - - - - 2007999750 20: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
 • - - - - - - - - - 2007999750 80: От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50% или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове)
 • - - - - - - - - - 2007999752 80: Други
 • - - - - - - - - 2007999755 10: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
 • - - - - - - - - - 2007999755 80: От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50% или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове)
 • - - - - - - - - - 2007999757 80: Други
 • - - - - - - - - 2007999760 10: Без прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание
 • - - - - - - - - - 2007999760 20: По-малко от 4,5 kg
 • - - - - - - - - - - 2007999760 80: От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50% или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове)
 • - - - - - - - - - - 2007999762 80: Други
 • - - - - - - - - - 2007999764 80: Други
 • - - - - - - - 2007999769 80: Други
 • - - - - - - 2007999770 80: Други