Други / Съединения, в чиято структура се съдържат фенотиазинови пръстени (хидрогенирани или не), без други кондензации.

English 4 Français 1

  • - - - 2934309010 80: 2-Метилтиофенотиазин (CAS RN 7643-08-5)
  • - - - 2934309090 80: Други