Други / Гликозиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, техните соли, етери, естери и други производни.

Deutsch 1