Други / Гликозиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, техните соли, етери, естери и други производни.

  • - - 2938901000 80: Гликозиди от дигиталис
  • - - 2938903000 80 (2/0) : Глициризинова киселина и глициризати
  • - - 2938909000 80 (5/0) : Други