Други / Други изделия, отляти, от чугун, желязо или стомана.

Deutsch 9 English 1 Polski 1