Друг / Ечемик / ЖИТНИ РАСТЕНИЯ.

Čeština 1

  • - - 1003900020 10: За производство на малц
  • - - - 1003900020 80: Със следните критерии за качество: - специфично тегло 60,5 kg/hl или повече, - повредени зърна 1 % или по-малко, - съдържание на влага 13,5 % или по-малко, - 96 % или повече неповреден, чист и годен за продан ечемик, използван за производство на бира отлежал в бъчви от буково дърво
  • - - - 1003900030 80: Други
  • - - 1003900090 80: Други