Друг / Полимери на стирена в първични форми.

Deutsch 4 Nederlands 1 Polski 3 Slovenščina 1

  • - - - 3903190040 80: Кристален полистирен с: - температура на топене 268 °C или повече, но не повече от 272 °C  - температура на втвърдяване 232 °C или повече, но не повече от 247 °C, - дори съдържащ добавки и пълнители
  • - - - 3903190090 80: Други