Друг / Замразен / Плодови сокове (включително гроздова мъст) или зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители.

  • - - - - - 2009111910 80: В опаковки с вместимост, непревишаваща 2 l
  • - - - - - 2009111990 80: Друг