Друг / Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm.

  • - - - 4407191000 80: Клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован
  • - - - 4407192000 80: Рендосан
  • - - - 4407199000 80 (2/0) : Друг