Други / Дървета, храсти и дръвчета с годни за консумация плодове, присадени или неприсадени.

  • - - - - - 0602208010 80: Mangifera L.
  • - - - - - 0602208090 80: Други