Друг / Гранит / Обработени дялани или строителни камъни (различни от шистите) и изделия от тези камъни, с изключение на тези от № 6801; кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки от естествени камъни (включително шистите), дори върху подложка; гранули, отломки и прах от естествени камъни (включително шистите), оцветени изкуствено.

Deutsch 8 Français 1 Slovenčina 1 Svenska 1

  • - - - - 6802939010 80: Ръчно обработен, скулптиран
  • - - - - 6802939090 80: Друг