Други / Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овцете или козите, различни от включените в № 1503.

  • - - 1502901000 80: Предназначени за промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
  • - - 1502909000 80: Други