От ела от вида Abies spp. и смърч от вида Picea spp.

  • - - - 4407121000 80: Клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован
  • - - - 4407122000 80: Рендосан
  • - - - 4407129000 80 (2/0) : Друг