Превишаваща 750 kW / С мощност, превишаваща 75 kW.

  • - - - - - 8501539910 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - - 8501539990 80: Други