Електрически водонагреватели и потопяеми водонагреватели; електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за подобни приложения; електронагревателни апарати за фризьорски цели (например сешоари, апарати за къдрене, маши за къдрене) или за сушене на ръце; електрически ютии; други електронагревателни апарати за домакински цели; реотани, различни от тези в № 8545.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 8516100000 80 (2/0) : Електрически водонагреватели и потопяеми водонагреватели
 • - 8516210000 10: Електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за подобни приложения
 • - - 8516210000 80: Акумулиращи радиатори
 • - - 8516290000 80 (5/0) : Други
 • - 8516310000 10: Фризьорски електронагревателни апарати или апарати за сушене на ръце
 • - - 8516310000 80: Сешоари
 • - - 8516320000 80: Други фризьорски апарати
 • - - 8516330000 80: Апарати за сушене на ръце
 • - 8516400000 80: Електрически ютии
 • - 8516500000 80 (2/0) : Микровълнови фурни
 • - 8516600000 80 (5/0) : Други фурни; готварски печки, електрически котлони (включително масите за топлинна обработка на хранителни продукти), грилове и скари
 • - 8516710000 10: Други електронагревателни апарати
 • - - 8516710000 80: Апарати за приготвяне на кафе или на чай
 • - - 8516720000 80: Тостери
 • - - 8516790000 80 (2/0) : Други
 • - 8516800000 80 (2/0) : Реотани
 • - 8516900000 80 (7/0) : Части