Феритни ядра / Части / Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели.

  • - - - - - 8504901110 80: Феритни ядра, различни от тези за отклоняващи бобини
  • - - - - - 8504901120 80: Сърцевини на реактори за използване в постояннотокови тиристорни преобразуватели за високо напрежение
  • - - - - - 8504901190 80: Други