Електронни сглобки / Други / Части, изключително или главно предназначени за апаратите от № 8525 до 8528.

Čeština 29 Deutsch 8 English 12 Français 160 Magyar 1 Nederlands 20 Polski 7 Português 10 Română 1

 • - - - - - 8529906510 80: Сглобки и части от сглобки, състоящи се от два или повече детайли или части сглобени заедно, за апаратите от позиция 8526, предназначени за гражданската авиация
 • - - - - - 8529906515 80: Електронна сглобка, състояща се най-малко от: - Печатна платка, - Процесор за мултимедийни приложения и обработка на видеосигнал, - FPGA (програмируема логическа матрица), - Флаш памет, - Операционна памет - Интерфейси HDMI, VGA, USB и RJ- 45 - Мъжки и женски конектори за свързване на LCD екран, светодиодно осветление и контролен панел
 • - - - - - 8529906520 80: За приемо-предаватели (с изключение на VHF радиокомуникационните приемо-предаватели изпълняващи стандард ARINC 566 A и бордните системите за общуване изпълняващи стандард ARINC 306 or 412 -, за приемници (с изключение на апаратите за радиоразпръскване или телевизия и приемниците за оборудване за избирателно повикване (SELCAL) изпълняващи стандард ARINC 531 or 596 -, за други (с изключение на приемниците за радионавигационни системи OMEGA изпълняващи стандард ARINC 580 or 599), предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
 • - - - - - 8529906525 80: Модул, изпълнен върху печатна платка, включващ: - избирач на радиоканалите (тунер) (който може да приема и декодира радиосигнали и да ги предава в рамките на модула) без възможности за обработка на сигнала, - микропроцесор, способен да приема съобщения от дистанционно управление и да управлява групата от микросхеми на тунера използван в производството на домашни системи за развлечение
 • - - - - - 8529906530 80: Части на TV-апарати, имащи микропроцесорни и видеопроцесорни функции, състоящи се най-малко от микроконтролер и видеопроцесор монтирани на свързваща решетка (leadframe) и съдържащи се в пластмасов корпус
 • - - - - - 8529906540 80: Подмодул, изпълнен върху печатна платка, включващ: - избирач на радиоканалите (тунер), който може да приема и декодира радиосигнали и да ги предава в рамките на модула, с декодер на сигнали, - радиочестотен приемник на сигнали за дистанционно управление, - инфрачервен предавател на сигнали за дистанционно управление, - генератор на сигнали, подавани към съединител SCART - датчик за състоянието на телевизора използван в производството на домашни системи за развлечение
 • - - - - - 8529906545 80: Приемник за радиоприемане от спътник, преобразуващ високочестотни сигнали от спътник в цифрово кодиран нискочестотен сигнал, използван в производството на продукти, попадащи в позиция 8527
 • - - - - - 8529906550 80: Тунер, преобразуващ високочестотни сигнали в средночестотни сигнали, за използванеза направатана продукти, попадащи впозиция 8528
 • - - - - - 8529906565 80: Печатна платка предназначена за подаване на захранващо напрежение и на контролни  сигнали директно към електронна верига за управление, намираща се  върху стъклен панел тип TFT на един LCD модул
 • - - - - - 8529906575 80: Модули, съдържащи поне полупроводникови интегрални схеми за: • генерирането на управляващи сигнали за адресиране на пиксели или за • управляване на адресирането на пиксели
 • - - - - - 8529906580 80: Тунер, преобразуващ високочестотни сигнали в цифрови сигнали, за употреба при производството на изделия, включени в позиция 8527
 • - - - - - 8529906585 80: Сглобка, състоящасе най-малко от:  - нискочестотен усилвателен модул, състоящ се поне от нискочестотен усилвател и генератор на звук, - трансформатор и - радиоприемник за използване в производството на битови електронни продукти
 • - - - - - 8529906590 80: Други