Друг / Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани.

  • - - - 7213991000 80: Съдържащ тегловно по-малко от 0,25% въглерод
  • - - - 7213999000 80: Съдържащ тегловно 0,25% или повече въглерод