Живи, пресни или охладени / Мекотели, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени мекотели, дори без черупки, дори топло пушени; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от мекотели, годни за консумация от човека.

  • - - - 0307111000 80 (2/0) : Плоски стриди (Ostrea spp.), живи, с единично тегло, включително черупката, не по-голямо от 40 g
  • - - - 0307119000 80 (2/0) : Други