Други, включително храните, приготвени от животинска кръв.

Deutsch 1 English 3 Français 6 Svenska 4

 • - - 1602901000 80: Храни, приготвени от животинска кръв
 • - - 1602903100 10: Други
 • - - - 1602903100 80: От дивеч или от зайци
 • - - - 1602905100 10: Други
 • - - - - 1602905100 80: Съдържащи месо или карантии от домашни свине
 • - - - - 1602906100 10: Други
 • - - - - - 1602906100 20: Съдържащи месо или карантии от животни от рода на едрия рогат добитък
 • - - - - - - 1602906100 80: Без топлинна обработка; смеси от топлинно обработени месо или карантии и топлинно необработени месо или карантии
 • - - - - - - 1602906900 80: Други
 • - - - - - 1602909100 10: Други
 • - - - - - - 1602909100 80: От овце
 • - - - - - - 1602909500 80: От кози
 • - - - - - - 1602909900 80: Други