От животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени.

Español 1

  • - - 0206101000 80: Предназначени за производство на фармацевтични препарати
  • - - 0206109500 10: Други
  • - - - 0206109500 80 (3/0) : Месести части от диафрагмата
  • - - - 0206109800 80: Други