Други / Други растителни мазнини и масла (включително маслото от жожоба) и техните фракции, нелетливи, дори рафинирани, но не химически променени.

Deutsch 2 Suomi 1 Français 14 Nederlands 1

 • - - 1515901100 80: Тунгово масло; масла от жожоба, ойтицика; восък от Мирта, японски восък; техните фракции
 • - - 1515902100 10: Масло от тютюневи семена и неговите фракции
 • - - - 1515902100 20: Сурово масло
 • - - - - 1515902100 80: Предназначено за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
 • - - - - 1515902900 80: Друго
 • - - - 1515903100 10: Други
 • - - - - 1515903100 80: Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
 • - - - - 1515903900 80: Други
 • - - 1515904000 10: Други масла и техните фракции
 • - - - 1515904000 20: Сурови масла
 • - - - - 1515904000 80: Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
 • - - - - 1515905100 10: Други
 • - - - - - 1515905100 80: Твърди, представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко
 • - - - - - 1515905900 80 (0/1) : Твърди, представени по друг начин; течни
 • - - - 1515906000 10: Други
 • - - - - 1515906000 80: Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
 • - - - - 1515909100 10: Други
 • - - - - - 1515909100 80: Твърди, представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко
 • - - - - - 1515909900 80 (3/0) : Твърди, представени по друг начин; течни