Други, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани.

Deutsch 1

 • - - 7306301100 10 (0/10) : Прецизно обработени, с дебелина на стената
 • - - - 7306301100 80: Непревишаваща 2 mm
 • - - - 7306301900 80: Превишаваща 2 mm
 • - - 7306304100 10: Други
 • - - - 7306304100 20: Тръби, наречени "водогазопроводни", с гладки или резбовани краища
 • - - - - 7306304100 80 (2/0) : Поцинковани
 • - - - - 7306304900 80 (2/0) : Други
 • - - - 7306307200 10: Други, с външен диаметър
 • - - - - 7306307200 20: Непревишаващ 168,3 mm
 • - - - - - 7306307200 80 (2/0) : Поцинковани
 • - - - - - 7306307700 80 (2/0) : Други
 • - - - - 7306308000 80: Превишаващ 168,3 mm, но непревишаващ 406,4 mm