Други / Оловни, от видовете, използвани за задействане на бутални двигатели.

  • - - - 8507108010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8507108090 80: Други