Задни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани.

  • - - - 0201205010 80: Висококачествено месо от животни от рода на едрия рогат добитък
  • - - - 0201205091 10: Други
  • - - - - 0201205091 80: Разфасовани задни четвъртинки с тегло, равно или превишаващо 45 kg, но непревишаващо 75 kg (с тегло 38 kg или повече, но непревишаващо 68 kg за разфасовките, наречени "Pistola"), с ниска степен на вкостеняване на хрущялите (особено тези по върховете на гръбначните прешлени - "vertebral apophyses"), чието месо е със светлорозов цвят и чиято мазнина е с много фина структура и с бял до светложълт цвят
  • - - - - 0201205093 80: от бизон
  • - - - - 0201205099 80: Други