Неразфасовани, замразени / Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени.

  • - - - 0207423000 80: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени "патици 70 %"
  • - - - 0207428000 80: Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени "патици 63 %" или представени по друг начин