Други генератори / Електрически апарати и устройства за запалване или задействане на двигатели с искрово запалване или със запалване чрез компресия (например магнети, динамомагнети, бобини за запалване, свещи за запалване или загряване, стартери); генератори (например динама, алтернатори) и включвателно-изключвателни устройства, използвани с тези двигатели.

Deutsch 1

  • - - 8511500010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - 8511500090 80: Други