Непревишаваща 15 kW / Други двигатели.

  • - - - - - 8408904110 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - - 8408904120 80: Дизелови двигатели с мощност, непревишаваща 15 kW, с два или три цилиндъра, предназначени да бъдат използвани при производството на системите за регулиране на температурата, които се монтират във превозните средства
  • - - - - - 8408904190 80: Други