Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 1701120000 10: Сурова захар без ароматизиращи или оцветяващи добавки
  • - - 1701120000 80 (2/0) : От захарно цвекло
  • - - 1701130000 80 (2/0) : От захарна тръстика, упомената в забележка|2|към подпозициите към настоящата глава
  • - - 1701140000 80 (2/0) : Друга захар от захарна тръстика
  • - 1701910000 10: Други
  • - - 1701910000 80: С ароматизиращи или оцветяващи добавки
  • - - 1701990000 80 (2/0) : Други