Съдържащи прибавена захар / Със стойност Брикс, непревишаваща 20.

  • - - - - - - 2009315110 80: Под формата на прах
  • - - - - - - 2009315190 80: Друг