За ток със сила, непревишаваща 63 А.

Deutsch 3 Français 6

  • - - - 8536201010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 8536201090 80: Други