Предназначени за промишлен монтаж: на зеленчуково-градинарски трактори от подпозиция 8701 10, на автомобилни превозни средства от № 8703, на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2 500 cm$3 или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2 800 cm$3, на автомобилни превозни средства от № 8705.

Čeština 1 Deutsch 1 Français 2

  • - - - - 8708912010 80: Клавиатури от силикон или пластмаса, - със или без части от метал, пластмаса, епоксидна смола, усилена със стъклени влакна, или дърво, - напечатани или не, или с повърхностна обработка, - със или без електрически проводящи елементи, - със или без клавиатурно фолио, залепено върху клавиатурата, - със или без защитно фолио, - еднослойни или многослойни
  • - - - - 8708912020 80: Алуминиев охладител, използващ сгъстен въздух, рифелован, от вида, използван за производството на стоки от глава 87
  • - - - - 8708912030 80: Входящ или изходящ въздушен резервоар от алуминиева сплав, произведен съгласно стандарт EN AC 42100, със: - равнинност на изолационната площ не повече от 0,1 mm, - допустимо количество частици 0,3 mg на резервоар, - разстояние между порите 2 mm или повече, - размер на порите не повече от 0,4 mm, и - не повече от 3 пори, по-широки от 0,2mm от вид, предназначен за използване в топлообменници за охладителни системи за автомобили
  • - - - - 8708912090 80: Други